skip to Main Content

In opdracht van de gemeente Leeuwarden maken wij diverse straten in Goutum/Techum woonrijp.

De bouwwegen worden opgebroken en afgevoerd waarna de nieuwe stenen machinaal worden aangebracht.

Back To Top